header foto
 

WACHTLIJST


Als je je inschrijft gedurende het seizoen, dan kijken we bij aanmelding of er een passende plek is in een van de teams. Is dat niet het geval, dan kom je op de wachtlijst en wordt in mei - als onderdeel van het teamindelingsproces - opnieuw bekeken of er een plek beschikbaar is. De teamindeling voor het nieuwe seizoen wordt vervolgens in juni bekendgemaakt. De nieuwe teams starten in augustus.


Er zijn geen kosten verbonden aan een inschrijving op de wachtlijst.

Als er tijdens het seizoen een plek vrijkomt in een team die opgevuld kan worden, dan gelden een aantal regels:

  • Alleen spelers die al zijn ingeschreven maken kans om in te stromen. Als er geen wachtlijst is voor de specifieke plek, dan geldt deze regel  uiteraard niet.
  • Als er al iemand uit je gezin lid is, dan heb je voorrang op kinderen waarbij dat niet het geval is. Het gezinslid moet al minimaal 1 jaar competitie spelen. Dit geldt niet voor trimleden.
  • Woon je op IJburg of op het Zeeburgereiland, dan heb je voorrang op iemand die niet in dit gebied woonachtig is.
  • Heb je hockeyervaring dan krijg je voorrang op kinderen die geen ervaring hebben. Onder hockeyervaring verstaan we dat je minimaal 1 jaar KNHB competitie hebt gespeeld. Dit is uiteraard niet van toepassing op de instroom van de Waterhoentjes.
  • Tot slot bepaalt de plaats op de wachtlijst wie als eerste aanspraak kan maken op een vrije plek. Hoe langer je staat ingeschreven, hoe hoger je positie op de wachtlijst.


Ander email- of woonadres?

Sta je op de wachtlijst, dan verzoeken je om eventuele wijzigingen in je woonadres en/of contactgegevens (e-mailadres) altijd tijdig doorgeven aan de ledenadministratie door te geven via [email protected].