header foto
 

Teamindeling seizoen 2021-2022

21-4-2021

Teamindeling seizoen 2021-2022

  

Afgelopen periode zijn we in de nieuwe structuur bezig geweest om het technisch beleid verder vorm te geven. Helaas is er dit seizoen door Covid nauwelijks competitie gehockeyd. Gelukkig heeft onze jeugd veel kunnen trainen en hebben de teams veel onderlinge wedstrijden gespeeld. De technisch managers hebben hierdoor veel jeugd kunnen zien hockeyen. Daarbij hebben dthema trainingen, als brug tussen breedte en prestatie (met uitzondering van de F-teams) spelers uit de breedte teams de mogelijkheid gekregen zich daar verder te ontwikkelen.  

  

Om volgend seizoen tot een goede indeling te komen hebben alle commissies met elkaar overleg gevoerd. Hierbij is het uitgangspunt om teams samen te stellen vanuit de 3 E'sEigen niveau, Enjoy en Energie.    

   

Prestatie  

In de derde week van mei worden er samensteltrainingen georganiseerd. Deze trainingen zijn bedoeld voor de spelers van de huidige prestatieteams en voor spelers uit breedteteams die het talent en de "drive” hebben om in een prestatieteam te spelenBij de samensteltrainingen zullen de technisch managers en trainers van de prestatieteams de trainingen verzorgen. Je kan je via het formulier, wat we binnenkort online zetten, inschrijven voor deze samensteltrainingen. 
 
Heeft u vragen over het proces van de samensteltrainingen bel dan met  
Jan-Willem van Hal: 06-23545349 

  

Jongste jeugd 

Bij de Waterhoentjes en de F jeugd is voorkeur van het kind voor indeling bij vriendjes en vriendinnetjes leidend en vinden wij het belangrijk dat een kind zich veilig voelt in de groep waarin het hockeyt. Zonder voorkeur stellen wij willekeurig samen.  
 
Bij de E 6-tallen en E 8-tallen worden de motorische en technisch verschillen groter. Door deze manier van samenstellen komen alle kinderen binnen hun eigen ontwikkelingsniveau het meeste aan hockeyen toe. Bij de samenstelling van de teams houden we daarnaast als tweede criterium rekening met vriendjes en vriendinnetjes. Criteria van samenstellen zijn motoriek, (kleine) techniek en hockeybeleving. 

 

Breedte  

Volgend seizoen wordt onderscheid gemaakt tussen breedteteams waarbij de indeling gebaseerd is op hockey-technische zaken en breedteteams waarbij sociale verbanden leidend zijn (spelen in een vriendenteam) en uiteraard kan beide ook samengaan. Door de jeugdleden te laten kiezen wat zij zelf belangrijk vinden creëren we teams met "gelijkgestemden” en zorgen we voor een betere doorstroming, meer afstemming en behoud van plezier. 

 

Een stappenplan en tijdspad voor het samenstellen van teams kunt u hier lezen: 

ZIE BIJLAGE; SPOORBOEKJE EN PROCES SAMENSTELLEN JEUGD AHC IJBURG 2021-2022 

 

      

Sportieve groet van het Technisch hart AHC IJburg 

 

 
21-4-2021 Algemeen Bijlage