header foto
 

ALV verplaatst naar vrijdag 20 oktober

11-10-2023 De Algemene Ledenvergadering is - in verband met de Silvercup wedstrijd van Dames 1 - verplaatst naar vrijdag 20 oktober 20:30 uur.

AGENDA
  1. Opening & vaststelling agenda
  2. Statutenwijziging
  3. Jaarekening 2021/22
  4. Aftreden Jan Carel Bast
  5. Benoeming nieuwe bestuursleden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
De notulen van de vorige vergadering zijn te raadplegen via de website van AHC IJburg, door in te loggen en vervolgens te gaan naar: Club -> Documenten -> Algemeen.

Mocht je vooraf de jaarrekening willen inzien, stuur dan een mail naar [email protected]
 
11-10-2023 Bestuur