header foto
 

Reminder Algemene Ledenvergadering vrijdag 20 oktober

19-10-2023 Beste leden,

Graag herinneren wij jullie eraan dat morgen de Algemene Ledenvergadering plaatsvindt.

Locatie: clubhuis
Datum & tijd: vrijdag 20 oktober om 20:30 uur

AGENDA
  1. Opening & vaststelling agenda
  2. Statutenwijziging
  3. Jaarekening 2021/22
  4. Aftreden Jan Carel Bast
  5. Benoeming nieuwe bestuursleden
  6. Rondvraag
  7. Sluiting
De notulen van de vorige vergadering zijn te raadplegen via de website van AHC IJburg, door in te loggen en vervolgens te gaan naar: Club -> Documenten -> Algemeen.

Mocht je vooraf de jaarrekening willen inzien, stuur dan een mail naar [email protected]
 
19-10-2023 Bestuur