header foto
 

Referendum Hoofdgroenstructuur (6 juni 2024)

3-6-2024 Het zal niet vaak gebeuren dat het bestuur van een hockeyvereniging een bericht verspreidt over een referendum, in dit geval het zogenoemde nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam. Nou eens moet dan maar de eerste keer zijn! 

Donderdag 6 juni 2024 vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Alle Amsterdammers mogen die dag twee keer stemmen. Eén stem in het kader van de Europese verkiezingen en één stem in het kader van het referendum over het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur. Dit referendum is raadgevend, oftewel niet-bindend. Dat wil zeggen dat de gemeenteraad uiteindelijk zelf een besluit neemt over het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur. Alle relevante informatie over het referendum vind je hier.

Wat betekent het referendum voor AHC IJburg?

In het kort zorgt een stem VOOR dat de voorgenomen uitbreiding met een nieuw veld en ons clubhuis geen onderwerp meer wordt van politieke discussies in de gemeenteraad met het oog op dit nieuwe beleidskader. In het nieuwe kader blijft - onder voorwaarden - namelijk ruimte voor de combinatie van sport (dus ook een extra veld en nieuw clubhuis) en groen in het Diemerpark. 

Een stem TEGEN kan betekenen dat de gemeenteraad van Amsterdam het nieuwe beleidskader niet vaststelt. Het gevolg hiervan kan zijn dat er politieke processen ontstaan die het nemen van definitieve besluiten door de gemeenteraad in de weg staan. Dit kan weer van invloed zijn op de uitbreiding van het aantal velden en op het nieuwe clubhuis. 

Als bestuur willen we nadrukkelijk geen stemadvies geven. Wel willen we inzichtelijk maken dat de resultaten van lokale democratie onze vereniging en het groen in het Diemerpark zouden kunnen raken.  

Met sportieve groet,
Bestuur AHC IJburg  
 
3-6-2024 Bestuur