header foto
 

Bericht van de Commissie S&R

19-6-2024

In de aanloop naar het nieuwe seizoen een bericht van de Commissie Sportiviteit & Respect.

Waar wij ons mee bezighouden, laat zich niet moeilijk raden. Wij zetten ons in, om ongewenst gedrag binnen de vereniging en tijdens wedstrijden te voorkomen. 


Als Commissie spelen we het liefst een zo bescheiden mogelijke rol. Hoe minder ongewenst gedrag, hoe beter! Helaas is het gedrag tijdens wedstrijden, zowel in het veld maar ook daarbuiten, een probleem dat regelmatig in het nieuws komt en dus aandacht vraagt. 


Bereikbaarheid commissie

In de eerste plaats maken we jullie graag attent op het e-mailadres van de Commissie [email protected] waar je terecht kan met vragen over Sportiviteit & Respect. We beantwoorden die dan of nemen desgewenst contact met je op.


Samenwerking

Het komend seizoen gaan we door op de ingeslagen weg door, in gezamenlijkheid met Commissies S&R van andere verenigingen, ongewenst (en gewenst) gedrag bespreekbaar te maken. Voor die samenwerking is onder meer een site ingericht: sportenrespect.nl


Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Na iedere wedstrijd geven beide teams de uitslag van de wedstrijd door aan de KNHB via het Digitale Wedstrijd Formulier (DWF). Op het DWF is ruimte voor opmerkingen. Na ieder competitieweekend, buigen we ons over de opmerkingen (positief en negatief) op die formulieren. Als daar aanleiding toe is, wordt actie ondernomen. Soms wordt contact opgenomen met het betreffende team en/of de Commissie S&R van een andere vereniging.


Complimenten

Een compliment uitdelen kan om meerdere redenen soms lastig zijn. Met het formulier op deze pagina, proberen we die drempel te verlagen. 


Ongewenst gedrag

Iemand meteen aanspreken als hij of zij zich niet respectvol gedraagt, kan om meerdere redenen lastig zijn. Om te voorkomen dat het gedrag nooit wordt besproken en op enig moment als "normaal" wordt beschouwd, hebben we ook voor het melden van ongewenst gedrag de drempel verlaagd. Op die pagina kun je lezen wat er met je melding gebeurt.


Tot zover voor dit moment.


Katrien, Suzanne en Rob


 
19-6-2024 Commissie Sportiviteit & Respect